Tin tức

TT 33/2015/TT-BCT

Ngày 27/10/2015 Bộ Công thương đã ban hành TT 33/2017/TT-BCT về  kiểm định an toàn kỹ thuật các thiết bị điện và dụng cụ điện. Thông tư 33/2017/TT-BCT có hiệu lực từ ngày 06/01/2017.

 

Quy định danh mục các thiết bị điện và dụng cụ điện bắt buộc kiểm định:

- Sử dụng ở môi trường không có nguy hiểm về khí cháy và bụi nổ có cấp điện áp từ 1.000V trở lên

- Sử dụng trong môi trường nguy hiểm về khí cháy nổi, bụi nổ với mọi cấp điện áp

 

Kiểm định trước khi đưa vào sử dụng, trong quá trình sử dụng, vận hành. Xem thêm ...

Messenger kiemdinhantoan.net.vn 0985667668