Tin tức

Quy trình kiểm định thiết bị điện và dụng cụ điện

Quy trình kiểm định thiết bị điện, dụng cụ điện do Bộ công thương ban hành ( Xem thêm các thiết bị cần kiểm định ... )

 

  - Kiểm tra hồ sơ, lý lịch, tài liệu có liên quan đến thiết bị

  - Kiểm tra bên ngoài;

  - Đo điện trở cách điện;

  - Đo điện trở các cuộn đây;

  - Kiểm tra độ bền của điện môi;

  - Đo điện trở tiếp xúc;

  - Đo dòng điện rò;

  - Đo các thông số đóng cắt thiết bị;

  - Kiểm tra hoạt động của các cơ cấu an toàn, Các bộ phận có chức năng bảo vệ như bộ điều tốc, phanh hãm.

 

Xử lý kết quả kiểm định.

Nếu kiểm tra đạt yêu cầu thì dán tem và cấp giấy chứng nhận kiểm định. Nếu còn một số vấn đề chưa đạt thì kiến nghị cơ sở khắc phục và sẽ kiểm tra lại sau khi hoàn tất việc sửa chữa.

 

Chu kỳ trong quy trình kiểm định các thiết bị điện

   - Kiểm định lần đầu: Trước khi đưa thiết bị, dụng cụ vào sử dụng

   - Kiểm định định kỳ: Kiểm định trong quá trình sử dụng và sau khi hết thời hạn kiểm định lần trước

   - Kiểm định bất thường: Kiểm định theo yêu cầu của đơn vị sử dụng thiết bị, khi thiết bị gặp sự cố và đã khắc phục xong hoặc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

 

Quy trình kiểm định an toàn kỹ thuật các thiết bị điện và dụng cụ đo điện do Bộ công thương ban hành và kèm theo hướng dẫn của nhà chế tạo.

 

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

  * Quy định về kiểm định thiết thiết bị điện và dụng cụ điện

  * Các thiết bị và dụng cụ điện phải kiểm định

Messenger kiemdinhantoan.net.vn 0985667668