Tin tức

Kiểm định trạm trộn bê tông

Quy trình kiểm định trạm trộn bê tông

 

- Kiểm tra hồ sơ, xuất xứ trạm trộn bê tông

- Kiểm tra bên ngoài, kiểm tra hoạt động không tải

- Kiểm tra, hiệu chỉnh các loại cân phối liệu

 

Kiểm định trạm trộn bê tông phục vụ thi công xây dựng

 

- Kiểm tra phần kết cấu thép, các bộ phận gầu, tời nâng

- Đo kiểm tiếp địa chống sét

-  Kiểm tra hoạt động với công suất định mức

 

Kiểm định trạm trộn bê tông nhựa nóng asphalt phục vụ thi công đường

 

Xử lý kết quả kiểm định

Sau khi hoàn tất công việc kiểm tra tại hiện trường. VIETSAF sẽ cấp kết quả kiểm định trong vòng 03 ngày.

Messenger kiemdinhantoan.net.vn 0985667668