Kiểm định thiết bị

Kiểm định thiết bị

Kiểm định máy khoan địa chất

06/04/2022

Kiểm định máy khoan địa chất trong sử dụng trong ngành nước ngầm, thăm dò địa chất. Được dùn...
Xem thêm

Kiểm định vận thăng, cần trục tháp

06/04/2022

Việc kiểm định vận thăng và kiểm định cần trục tháp tại các công trường xây d...
Xem thêm

Kiểm tra mối hàn

06/04/2022

Trong lĩnh vực kiểm tra mối hàn được sử dụng rộng rãi hiện nay là kiểm tra mối hàn...
Xem thêm

Kiểm định cần trục

06/04/2022

Kiểm định cần trục bánh xích, bánh lốp (bánh hơi), cần trục ô tô cùng áp dụng...
Xem thêm

Kiểm định đường ống dẫn khí

06/04/2022

Kiểm định đường ống dẫn khí đốt bằng loại, hệ thống đường ống dẫn khí y tế ... Áp dụng ...
Xem thêm

Kiểm định hệ thống lạnh

06/04/2022

Kiểm định hệ thống lạnh hay kiểm định hệ thệ thống điều hòa trung tâm, máy lạnh ... Quy...
Xem thêm
Messenger kiemdinhantoan.net.vn 0985667668