Tin tức

Kiểm định nồi hơi

Quy trình kiểm định nồi hơi, nồi đun nước nóng: QTKĐ: 06 - 2014/BLĐTBXH được ban hành kèm theo Thông tư số: 07/2014/TT-BLĐTBXH ngày 06 tháng 03 năm 2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

 

Nồi hơi: Là thiết bị dùng để sản xuất hơi từ nước mà nguồn nhiệt cung cấp cho nó là do sự đốt nhiên liệu hữu cơ, do nhiệt của các khí thải và bao gồm tất cả các bộ phận liên quan đến sản xuất hơi của nồi hơi.

Nồi đun nước nóng: Là thiết bị dùng để sản xuất nước nóng mà nguồn nhiệt cung cấp cho nó là do sự đốt nhiên liệu hữu cơ, do nhiệt của các khí thải và bao gồm tất cả các bộ phận liên quan đến sản xuất nước nóng của nồi đun nước nóng.

 

Kiểm định nồi hơi sử dụng điện, gas, than, dầu ...

 

CÁC TIÊU CHUẨN, QUY ĐỊNH VỀ KIỂM ĐỊNH NỒI HƠI

- QCVN 01:2008 – BLĐTBXH  - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động nồi hơi và bình chịu áp lực;

- TCVN 7704: 2007 - Nồi hơi - Yêu cầu kỹ thuật an toàn về thiết kế, kết cấu, chế tạo, lắp đặt, sử dụng và sửa chữa;

- TCVN 6413:1998 (ISO 5730:1992) - Nồi hơi cố định ống lò ống lửa cấu tạo hàn (trừ nồi hơi ống nước);

- TCVN 6008-2010 - Thiết bị áp lực - Mối hàn . Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra;

- TCVN 9385:2012 - Chống sét cho công trình xây dựng - Hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống;

- TCVN 9358 : 2012 - Lắp đặt hệ thống nối đất thiết bị cho các công trình công nghiệp – Yêu cầu chung.

 

Kiểm định lò hơi, căn chỉnh và kẹp chì van an toàn của...

 

Giá kiểm định nồi hơi

- Phí kiểm định được quy định tại thông tư số 73/2014/TT-BTC ngày 30 tháng 5 năm 2014.

Thời hạn kiểm định nồi hơi

Từ 1 - 2 năm tùy thuộc vào thời gián và điều kiện làm việc của nồi hơi

Liên hệ để nhận được báo giá kiểm định tốt nhất

Thời gian cấp phiếu chứng nhận kiểm định

Chậm nhất 03 là ngày làm việc kể từ ngày hoàn tất công việc kiểm định tại hiện trường VIETSAF sẽ cung cấp kết quả kiểm định nôi hơi cho khách hàng.

Messenger kiemdinhantoan.net.vn 0985667668