Tin tức

Kiểm định máy toàn đạc

Kiểm định máy toàn đạc được thực hiện trước khi đưa thiết bị vào sử dụng, kiểm định định kỳ trong quá trình sử dụng, sau lần kiểm định trước đó và kiểm định máy toàn đạc bất thường do thấy có sai số hoặc do máy bị rơi đổ  làm mất đi sự chính xác.

 

Quy trình kiểm định máy toàn đạc bao gồm

- Kiểm tra bên ngoài: Kiểm tra trực quan để xác định rõ thiết bị đo với các yêu cầu quy định trong tài liệu kỹ thuật về hình dáng, kích thước, hiển thị, ký, nhãn hiệu và các phụ kiện kèm theo

- Kiểm tra kỹ thuật: Kiểm tra trạng thái hoạt động bình thường của thiết bị đo theo tài liệu kỹ thuật

- Kiểm tra đo lường: Kiểm tra các sai số của thiết bị đo

Xử lý kết quả kiểm định:

Chỉ dán tem khi thiết bị kiểm định đạt yêu cầu

 

Thời hạn kiểm định máy toàn đạc

Trong vòng 12 tháng

 

Thời gian trả kết quả kiểm định

Trả phiếu kết quả kiểm định trong vòng 03 ngày kể từ khi hoàn tất công tác kiểm tra thiết bị thực tế

 

Giá kiểm định máy toàn đạc

Chi phí cho việc kiểm định máy toàn đạc phụ thuộc vào vị trí kiểm tra máy tại công trường hay khách hàng đem tới phòng thí nghiệm của chúng tôi.

Messenger kiemdinhantoan.net.vn 0985667668