Tin tức

Kiểm định máy thủy bình

Kiểm định máy thủy bình được thực hiện trước khi đưa thiết bị vào sử dụng, trong quá trình sử, hoặc kiểm định máy thủy bình bất thường nếu phát hiện thấy có sai số hay do máy bị rơi đổ làm mất sự chính xác ở các phép đo.

 

Quy trình kiểm định máy thủy bình gồm các bước

- Kiểm tra bên ngoài: Kiểm tra trực quan để xác định rõ thiết bị đo với các yêu cầu quy định trong tài liệu kỹ thuật về hình dáng, kích thước, hiển thị, ký, nhãn hiệu và các phụ kiện kèm theo

- Kiểm tra kỹ thuật: Kiểm tra trạng thái hoạt động bình thường của thiết bị đo theo tài liệu kỹ thuật

- Kiểm tra đo lường: Kiểm tra các sai số của thiết bị đo

- Xử lý kết quả kiểm định: Chỉ dán tem khi thiết bị kiểm định đạt yêu cầu

 

Thời hạn kiểm định máy thủy bình:

Trong vòng 12 tháng

 

Thời gian trả kết quả kiểm định:

Trong vòng 03 ngày kể từ khi hoàn tất công tác kiểm tra thiết bị thực tế

 

Giá kiểm định máy thủy bình:

Giá cả và chi phí cho việc kiểm định máy thủy bình phụ thuộc vào vị trí kiểm tra máy tại công trường hay khách hàng đem tới phòng thí nghiệm của chúng tôi. Hãy liên hệ để có báo giá kiểm định tốt nhất.

Messenger kiemdinhantoan.net.vn 0985667668