Tin tức

Kiểm định máy ép cọc

Quy trình kiểm định máy ép cọc

- Kiểm tra hồ sơ, xuất xứ của máy ép cọc

- Kiểm tra bên ngoài, kiểm tra hoạt động không tải

- Kiểm tra đối trọng, kiểm tra hệ thống thủy lực, kiểm tra phần di chuyển (đối với loại tự hành)

 

 

Kiểm định máy ép cọc kiểu dàn

- Kiểm tra phần nâng hạ:

   + Kiểm định cần trục tự hành đi kèm (nếu cần trục này chưa kiểm định)

   + Kiểm định cần trục gắn liền với dàn ép cọ thủy lực(nếu thiết bị chưa kiểm định)

-  Kiểm tra ép thí nghiệm để xác nhận lại các thông số theo nhà chế tạo

 

Kiểm định máy ép cọc thủy lực tự hành

 

Xử lý kết quả kiểm định máy ép cọc

Sau khi hoàn tất công việc kiểm tra tại hiện trường. VIETSAF sẽ cấp kết quả kiểm định trong vòng 03 ngày.

Messenger kiemdinhantoan.net.vn 0985667668