Tin tức

Kiểm định máy biến áp

QUY ĐỊNH VỀ KIỂM ĐỊNH MÁY BIẾN ÁP

Những loại máy biến áp bắt buộc kiểm định theo thông tư số 33/2017/TT-BCT ngày 27/10/2015 của Bộ Công thương, bao gồm:

- Máy biến áp làm việc trong môi trường không có nguy hiểm về khí cháy và bụi nổ, có cấp điện áp từ 1.000v trở lên

- Máy biến áp phòng nổ làm việc trong môi trường làm việc trong môi trường có nguy hiểm về khí cháy và bụi nổ, với mọi cấp điện áp

 

TIÊU CHUẨN, QUY CHUẨN

TCVN 6306- 2006

 

CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH KIỂM ĐỊNH

1. Chuẩn bị kiểm định

Đơn vị kiểm định cần lựa chọn chuẩn, dụng cụ đo, các thiết bị tạo nguồn cho phép thử và các dụng cụ đảm bảo an toàn cho các cán bộ thử nghiệm phù hợp với từng phép thử

 - Kiểm tra các điều kiện về môi trường, tiếp địa an toàn, và các quy định có liên quan đến công tác kiểm định

- Làm vệ sinh các bề mặt cách điện

- Kiểm tra các điều kiện về môi trường, khoảng cách an toàn, hệ thống nối đất và bảo vệ còn tốt và làm việc bình thường

- Chuẩn bị sơ đồ mạch để sẵn sàng để kiểm định

 

2. Tiến hành kiểm định

   2.1. Kiểm tra bên ngoài

Kiểm tra các thông số trên nhãn mác và so sánh với các tài liệu có liên quan đến thiết bị

   2.2.  Kiểm tra kỹ thuật

   - Đo điện trở cách điện;

   - Đo điện trở các cuộn dây sơ cấp,  thứ  cấp;

   - Kiểm tra độ bền cách điện của cuộn dây;

   - Kiểm tra hoạt động của các cơ cấu an toàn;

Với trường hợp kiểm định máy biến áp phòng nổ cần phải kiểm tra thêm phần cơ cấu đấu nối, tình trạng vỏ thiết bị, khả năng phát nhiệt và kết cấu chống cháy, nổ.

 

 Xử lý kết quả kiểm định.

 - Lập biên bản kiểm định và ghi tóm tắt vào hồ sơ của thiết bị

- Thiết bị chỉ được dán tem sau khi kiểm định đạt yêu cầu

 

Chu kỳ kiểm định an toàn máy biến áp

- Kiểm định lần đầu: Trước khi đưa thiết bị, dụng cụ vào sử dụng

- Kiểm định định kỳ: Kiểm định trong quá trình sử dụng và sau khi hết thời hạn kiểm định lần trước

- Kiểm định bất thường: Kiểm định theo yêu cầu của đơn vị sử dụng thiết bị, khi thiết bị gặp sự cố và đã khắc phục xong hoặc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

 

Thời hạn kiểm định máy biến áp

Từ 1 – 3 năm tùy thuộc vào chủng loại, tuổi thọ và điều kiện làm việc của thiết bị.

 

Thời gian cấp chứng nhận kiểm định

Chậm nhất 10 ngày kể từ khi kết thúc việc kiểm định tại hiện trường.

 

Biểu phí và giá kiểm định kỹ thuật an toàn máy biến áp

 

Messenger kiemdinhantoan.net.vn 0985667668