Tin tức

Kiểm định hệ thống lạnh

Kiểm định hệ thống lạnh hay kiểm định hệ thệ thống điều hòa trung tâm, máy lạnh ... Quy trình kiểm định hệ thống lạnh áp dụng QTKĐ: 05 - 2014/ BLĐTBXH kèm theo Thông tư số: 07/2014/TT-BLĐTBXH ngày 06 tháng 3 năm 2014 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.

Hệ thống lạnh là tổ hợp các bộ phận chứa môi chất làm lạnh được nối với nhau tạo thành vòng tuần hoàn lạnh kín trong đó môi chất làm lạnh được lưu thông để hấp thụ và thải nhiệt.

Quy trình này không áp dụng cho hệ thống sử dụng nước hoặc không khí làm môi chất lạnh, hệ thống lạnh có lượng môi chất nạp vào nhỏ hơn 5 kg đối với môi chất làm lạnh thuộc nhóm 1, nhỏ hơn 2,5 kg đối với môi chất lạnh thuộc nhóm 2, không giới hạn lượng môi chất nạp đối với môi chất lạnh thuộc nhóm 3.

 

Kiểm định hệ thống lạnh: Kiểm tra phòng đặt máy, hệ thống thông gió và tháp giải nhiệt ...

 

1. TIÊU CHUẨN, QUY CHUẨN ÁP DỤNG

- QCVN 01: 2008 - BLĐTBXH Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động nồi hơi và bình chịu áp lực;

- TCVN 8366 : 2010 - Bình chịu áp lực - Yêu cầu kỹ thuật an toàn thiết kế, kết cấu, chế tạo;

- TCVN 6155 và 6156 :1996 - Bình chịu áp lực - Yêu cầu kỹ thuật an toàn về lắp đặt, sử dụng, sửa chữa và phương pháp thử;

- TCVN 6104: 1996 - Hệ thống máy lạnh dùng để làm lạnh và sưởi - Yêu cầu an toàn;

- TCVN 6008 : 2010 - Thiết bị áp lực - Mối hàn: Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra;

- TCVN 9385:2012 - Chống sét cho công trình xây dựng - Hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống;

- TCVN 9358 : 2012 - Lắp đặt hệ thống nối đất thiết bị cho các công trình công nghiệp – Yêu cầu chung.

 

Kiểm định máy lạnh cục bộ. Hệ thống lạnh được sử dụng phổ biến như TRANE, SAMSUNG ...

 

2. KHI NÀO PHẢI KIỂM ĐỊNH KIỂM ĐỊNH HỆ THỐNG LẠNH:

2.1. Kiểm định kỹ thuật an toàn lần đầu: sau khi lắp đặt, trước khi đưa vào sử dụng lần đầu.

2.2. Kiểm định kỹ thuật an toàn định kỳ: Sau khi hết thời hạn của lần kiểm định trước.

2.3. Kiểm định kỹ thuật an toàn bất thường:

Sau khi sửa chữa, nâng cấp, cải tạo có ảnh hưởng tới tình trạng kỹ thuật an toàn của bình; Khi sử dụng lại các bình đã nghỉ hoạt động từ 12 tháng trở lên; Sau khi thay đổi vị trí lắp đặt; Khi có yêu cầu của cơ sở hoặc cơ quan có thẩm quyền.

3. CÁC BƯỚC KIỂM ĐỊNH

- Kiểm tra hồ sơ, lý lịch;

- Kiểm tra kỹ thuật bên ngoài, bên trong;

- Kiểm tra kỹ thuật thử nghiệm;

- Kiểm tra vận hành;

- Xử lý kết quả kiểm định.

VIETSAF cung cấp dịch vụ lập hồ sơ lý lịch cho hệ thống lạnh

 

Kiểm tra rò rỉ khí gas của hệ thống lạnh. Kiểm tra các dàn lạnh FCU, AHU của hệ thống điều hòa trung tâm ...

 

3. TIẾN HÀNH KIỂM ĐỊNH

Khi tiến hành kiểm định phải thực hiện theo trình tự sau:

3.1. Kiểm tra kỹ thuật bên ngoài:

Kiểm tra mặt bằng đặt thiết bị, hệ thống nối đất an toàn điện, các thiết bị đo lường, kiểm tra bảo ôn, cách nhiệt, kiểm tra giải nhiệt, tản nhiệt ...

3.2. Kiểm tra kỹ thuật bên trong:

Kiểm tra tình trạng bề mặt kim loại các bộ phận chịu áp lực của bình bên trong bằng trực quan và thông qua thiết bị chuyên ngành.

3.3. Thử nghiệm

3.3.1. Thử bền.

Môi chất thử là chất lỏng (nước, chất lỏng không ăn mòn, độc hại), chất khí ( khí trơ, không khí). Nhiệt độ môi chất thử dưới 50oC và không thấp hơn nhiệt độ môi trường xung quanh quá 5oC. Áp suất thử, thời gian duy trì áp suất thử được quy định tại điều 8.3.3.2 của QTKĐ: 05 - 2014/BLĐTBXH.

3.3.2. Thử kín:

Chỉ áp dụng khi công nghệ đòi hỏi, các bình làm việc với các môi chất độc hại, dễ cháy nổ hoặc theo yêu cầu của nhà chế tạo áp suất thử tại điều 8.3.4.1 của QTKĐ: 05 - 2014/BLĐTBXH.

8.4. Kiểm tra vận hành.

Kiểm tra vận hành theo điều kiện làm việc của thiết bị, kiểm tra van an toàn, thiết bị chỉ báo …

5. Xử lý kết quả kiểm định: Đối chiếu quy trình kiểm định hệ thống lạnh, kiểm định viên của VIETSAF sẽ đưa ra kết luận cuối cùng về kết quả kiểm tra, kiểm định trên.

 

Kiểm tra vận hành hệ thống lạnh, hệ thống điều hòa trung tâm ...

 

Giá kiểm định hệ thống lạnh

- Phí kiểm định được quy định tại thông tư số 73/2014/TT-BTC ngày 30 tháng 5 năm 2014.

- VIETSAF và đơn vị yêu cầu và có thể thống nhất một mức giá phù hợp nhất cho cả hai bên.

Thời hạn kiểm định

Từ 1 - 3 năm đối với các thiết bị khác nhau

Thời gian cấp phiếu kết quả kiểm định

Chậm nhất 05 là ngày kể từ ngày hoàn tất công việc kiểm định tại hiện trường, VIETSAF sẽ cung cấp chứng nhận kiểm định cho khách hàng. Trong trường hợp đặc biệt khi khách hàng yêu cầu thì thời gian cấp phiếu kết quả sẽ được rút ngắn.

Messenger kiemdinhantoan.net.vn 0985667668