Tin tức

Kiểm định đường ống dẫn khí

Kiểm định đường ống dẫn khí đốt bằng loại, hệ thống đường ống dẫn khí y tế ... Áp dụng quy trình kèm theo Thông tư số 07/2014/TT-BLĐTBXH ngày 06 tháng 03 năm 2014 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

 

Kiểm định đường ống dẫn khí đốt trong nhà máy, khu công nghiệp

 

Kiểm định đường ống dẫn khí gas trong khu chung cư, bếp ăn tập thể ...

 

TIÊU CHUẨN, QUY PHẠM ÁP DỤNG

- TCVN7441: 2004 - Hệ thống cung cấp khí dầu mỏ hoá lỏng (LPG) tại nơi tiêu thụ  - Yêu cầu thiết kế, lắp đặt và vận hành;

- TCVN 6486:2008 - Khí đốt hóa lỏng (LPG) - Tồn chứa dưới áp suất - Yêu cầu về thiết kế và vị trí lắp đặt;

- TCXDVN 377: 2006 - Hệ thống cấp khí đốt trung tâm trong nhà ở-Tiêu chuẩn thiết kế;

- TCXDVN 387: 2006 - Hệ thống cấp khí đốt trung tâm trong nhà ở-Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu;

- TCVN 6008:2010 - Thiết bị áp lực - Mối hàn yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra;

- TCVN 4245:1996 - Yêu cầu Kỹ thuật an toàn trong sản xuất, sử dụng Oxy, Axetylen;

 - TCVN 9385:2012 - Chống sét cho công trình xây dựng - Hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống;

- TCVN 9358: 2012 - Lắp đặt hệ thống nối đất thiết bị cho các công trình công nghiệp – Yêu cầu chung.

- TCVN 8022-1: 2009 – Hệ thống đường ống khí y tế - Phần 1: Hệ thống đường ống cho khí nén y tế và chân không;

- TCVN 7742: 2007 – Hệ thống làm giàu ôxy để sử dụng với hệ thống ống dẫn khí y tế.

 

Hệ thống đường ống dẫn khí đốt bằng kim loại: Là hệ thống bao gồm các đường ống, phụ kiện đường ống, van để dẫn khí đốt từ điểm này đến điểm khác. Áp dụng quy trình kiểm định QTKĐ: 16 - 2014/BLĐTBXH

 

Kiểm tra rò rỉ khí gas bằng thiết bị chuyên dụng hoặc bằng nước xà phòng, nước rửa chén

 

Hệ thống đường ống dẫn khí y tế bao gồm:

- Hệ thống đường ống dẫn khí Ôxy (hoặc giàu Ôxy);

- Hệ thống đường ống dẫn không khí nén (để thở);

- Hệ thống đường ống chân không;

Quy trình kiểm định QTKĐ: 15 - 2014/BLĐTBXH

 

Kiểm định đường ống dẫn khí y tế tại các bệnh viện như khí Ôxy ...

 

Giá kiểm định đường ống dẫn khí

- Phí kiểm định được quy định tại thông tư số 73/2014/TT-BTC ngày 30 tháng 5 năm 2014.

- Tùy thuộc vào số lượng, vị trí lắp đặt thiết bị hai bên có thể thống nhất một mức giá hợp lý nhất.

Thời hạn kiểm định hệ thống

Từ 1 - 2 năm cho từng thiết bị và điều kiện làm việc.

Thời gian cấp phiếu chứng nhận kiểm định

Chậm nhất 05 là ngày làm việc kể từ ngày hoàn tất công việc kiểm định tại hiện trường VIETSAF sẽ cung cấp kết quả kiểm định cho khách hàng.

Messenger kiemdinhantoan.net.vn 0985667668