Tin tức

Kiểm định cần trục

Kiểm định cần trục bánh xích, bánh lốp (bánh hơi), cần trục ô tô cùng áp dụng QTKĐ: 19- 2014/BLĐTBXH. Quy trình kiểm định cần trục này được ban hành theo thông tư số 07/2014/TT-BLĐTBXH ngày 06 tháng 3 năm 2014 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

 

Kiểm định cần trục di động như: Cần trục Ô tô, bánh xích, bánh lốp

Kiểm định máy khoan cọc nhồi, máy cạp tường vây trong công trường xây dựng

 

PHẠM VI ÁP DỤNG

- Kiểm định lần đầu: Trước khi đưa thiết bị vào sử dụng.

- Kiểm định định kỳ: Sau khi đã hết thời hạn kiểm định lần trước.

- Kiểm định bất thường: Sau khi cải tạo sửa chữa hay cơ quan chức năng yêu cầu hoặc do một số nguyên nhân nào đó mà người sử dụng thấy có nguy cơ mất an toàn ....

TIÊU CHUẨN, QUY PHẠM, QUY CHUẨN ÁP DỤNG

- QCVN 7: 2012/BLĐTBXH, Quy chuẩn Quốc gia về an toàn lao động đối với thiết bị nâng;

- TCVN 8855-2-2011. Cần trục và thiết bị nâng. Chọn cáp. Phần 2: Cần trục tự hành. Hệ số an toàn;

- TCVN 4244:2005, Thiết bị nâng thiết kế, chế tạo và kiểm tra kỹ thuật;

- TCVN 5206:1990, Máy nâng hạ - Yêu cầu an toàn đối với đối trọng và ổn trọng;

- TCVN 5208-1: 2008 : Cần trục. Yêu cầu đối với cơ cấu công tác. Phần 1: Yêu cầu chung;

- TCVN 5208-4 : 2008: Cần trục. Yêu cầu đối với cơ cấu công tác.  Phần 4: Cần trục kiểu cần;

- TCVN 5209:1990, Máy nâng hạ. Yêu cầu an toàn đối với thiết bị điện;

- TCVN 4755:1989, Cần trục. Yêu cầu an toàn đối với các thiết bị thuỷ lực;

- TCVN 5179:1990, Máy nâng hạ - Yêu cầu thử thuỷ lực về an toàn.

 

Thiết bị phục vụ công tác kiểm định được chủ đầu tư và tư vấn giám sát kiểm tra, đăng ký trước khi đưa vào công trường xây dựng


CÁC BƯỚC KIỂM ĐỊNH CẦN TRỤC TỰ HÀNH

Kiểm tra hồ sơ, lý lịch của thiết bị: Theo QCVN 7:2012/BLĐTBXH

+ Hồ sơ, lý lịch đánh giá theo QCVN 7:2012/BLĐTBXH

+ Hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng sửa chữa.

 (VIETSAF cung cấp dịch vụ lập hồ sơ lý lịch)

Kiểm tra bên ngoài: Kiểm tra mặt bằng, kiểm tra các thiết bị, cơ cấu, kết cấu thép… của cần trục. So sánh với tiêu chuẩn và hướng dẫn của nhà chế tạo

4.3. Kiểm tra kỹ thuật - Thử không tải: Vận hành thiết bị với tất cả các cơ cấu khi không mang tải và kiểm tra, đánh giá theo TCVN 4244-2005.

4.4. Thử tải: Tải trọng dùng để thử có thể là thép tấm, phôi thép, thép cuộn, cục bê tông …. Thử tải tại các tầm với lớn và nhỏ nhất.

+ Thử tải tĩnh: Q thử = 125% Q định mức

+ Thử động: Q thử = 110% Q định mức

 

Hình ảnh giám sát viên của Công ty TOA (Nhật bản) giám sát kiểm định viên của VIETSAF trong quá trình kiểm định, thử tải cần trục

 

Giá kiểm định cần trục di động, cần cẩu

- Phí kiểm định được quy định tại thông tư số 73/2014/TT-BTC ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ tài chính.

- Tùy thuộc vào số lượng, địa điểm kiểm định, hai bên có thể thống nhất một mức giá hợp lý nhất.

Thời hạn kiểm định

Từ 1 - 2 năm cho từng thiết bị và điều kiện làm việc.

Thời gian cấp phiếu chứng nhận kiểm định

Chậm nhất 05 là ngày làm việc kể từ ngày hoàn tất công việc kiểm định tại hiện trường VIETSAF sẽ cung cấp kết quả kiểm định cho khách hàng.

Messenger kiemdinhantoan.net.vn 0985667668