Tin tức

Kiểm định cân điện tử, kiểm định cân ô tô

Quy định, quy trình kiểm định cân ô tô và kiểm định cân điện tử được thực hiện khi kiểm định lần đầu, định kỳ và sau khi sửa chữa các phương tiện đo …

 

1. Phương pháp kiểm định cân điện tử, cân ô tô:

 

+ Kiểm tra bên ngoài:

- Cân phải có nhãn ghi các thông số như số máy, nơi sản xuất, Max, giá trị độ chia.

 - Cân phải có đầy đủ các bộ phận và phụ kiện cần thiết.

- Bộ phận chỉ thị của cân phải đảm bảo rõ ràng và đọc được chính xác.

- Bộ phận tiếp nhận tải của cân phải cứng, vững và không bị vướng bởi các bộ phận khác của cân.

+ Kiểm tra kỹ thuật

- Kiểm tra tài liệu kỹ thuật của cân để xác định hệ số ảnh hưởng của nhiệt độ (TK) do nhà sản xuất cung cấp.

 - Tải khởi động cân 3 lần, mức tải khởi động tương đương với (80 ÷ 100) % của Max. Trong quá trình tải khởi động, cân phải hoạt động bình thường.

  - Đối với cân có chức năng hiệu chỉnh bằng quả cân bên trong thì phải cho cân thực hiện chức năng này. Chức năng đó của cân phải hoạt động bình thường.

 - Đối với cân không có chức năng hiệu chỉnh bằng quả cân bên trong thì bắt buộc phải có cơ cấu niêm phong để ngăn cản được việc điều chỉnh độ đúng của cân.

+ Kiểm tra đo lường

Cân cần hiệu chuẩn được kiểm tra đo lường theo trình tự nội dung, phương pháp và yêu cầu sau đây: Kiểm tra độ lặp lại, lệch tâm, sai số gần max,  kiểm tra độ đúng

 

2. Xử lý kết quả kiểm định cân điện tử và kiểm định cân ô tô

Cân sau khi kiểm định, hiệu chuẩn phải đảm bảo sai số theo quy định, nếu không đạt sẽ không được cấp giấy chứng nhận hiệu chuẩn và xóa dấu hiệu cũ.

 

3. Thời hạn kiểm định cân theo chu kỳ là 12 tháng.  

 

4. Giá kiểm định cân điện tử, cân ô tô phụ thuộc vào số lượng cũng như vị trí lắp đặt và địa điểm kiểm tra. Hãy liên hệ để được cung cấp bảng báo giá kiểm định cân ô tô phù hợp nhất.

Messenger kiemdinhantoan.net.vn 0985667668