Tin tức

Kiểm định búa đóng cọc

Quy trình kiểm định búa đóng cọc, búa rung điện và búa rung thủy lực

- Kiểm tra hồ sơ, xuất xứ của búa đóng cọc, búa rung

- Kiểm tra bên ngoài, kiểm tra hoạt động không tải

 

Kiểm định búa đóng cọc

 

- Kiểm tra phần đầu búa

- Kiểm máy cơ sở của thiết bị: Kiểm tra kết cấu thép, hệ thống thủy lực, tang tời, cơ cấu di chuyển, các cơ cấu an toàn

 

Kiểm định búa rung điện

 

-  Kiểm tra ép để xác định khả năng đóng, ép của thiết bị

 

 

Kiểm định búa rung thủy lực

 

Xử lý kết quả kiểm định búa đóng cọc

Sau khi hoàn tất công việc kiểm tra tại hiện trường. VIETSAF sẽ cấp kết quả kiểm định trong vòng 03 ngày.

Messenger kiemdinhantoan.net.vn 0985667668