Tin tức

Kiểm định an toàn thiết bị, máy móc

Để đảm bảo an toàn cho con người, máy móc trong quá trình sử dụng các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt. Bộ lao động đã ban hành các quy trình kiểm định an toàn thiết bị và được nêu trong danh mục các thiết bị bắt buộc kiểm định an toàn trước khi đưa vào sử dụng; Kiểm định định kỳ khi hết thời hạn kiểm định lần trước; Kiểm định bất thường sau sửa chữa, cải tạo hoặc thấy có nguy cơ mất an toàn hay do cơ quan chức năng yêu cầu.

 

VĂN BẢN QUY ĐỊNH VỀ KIỂM ĐỊNH AN TOÀN THIẾT BỊ, MÁY MÓC

 

- Luật an toàn vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 25/6/2015 và có hiệu lực từ ngày 01/7/2016.

- Luật phí và lệ phí số: 97/2015/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 25/11/2015 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2017.

 

Kiểm định an toàn thiết bị áp lực: Nồi hơi, đường ống dẫn khí đốt, bình chịu áp lực …

 

- Thông tư số 05/2014/TT - BLĐTBXH ngày 06/03/2014 - Ban hành danh mục máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động. Có hiệu lực kể từ ngày 01/05/2014, thay thế Thông tư số 32/2011/TT-BLĐTBXH ngày 14/11/2011 của Bộ Lao động

- Thông tư số 46/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16/11/2015 "Ban hành các quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với xe tời điện chạy trên ray; pa lăng xích kéo tay có tải trọng từ 1.000kg trở lên; trục tải giếng đứng; trục tải giếng nghiêng; sàn biểu diễn di động và nồi gia nhiệt dầu"
 

Kiểm định an toàn thiết bị nâng: Cầu trục, cổng trục, palang điện, xích, cần trục, vận thăng …
 

- Thông tư số 06/2014/TT - BLĐTBXH ngày 06/03/2014 "Quy định hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội"

- Thông tư số 07/2014/TT - BLĐTBXH ngày 06/03/2014  "Ban hành 27 quy trình kiểm định thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội"

 

KIểm định thang máy, thang cuốn. Kiểm tra đáy hố thang là một trong các bước kiểm định an toàn thang máy

 

- Thông tư số 73/2014/TT-BTC ngày 30 tháng 5 năm 2014 "Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định máy móc, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động"

- Nghị định số 45/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động, kiểm định kỹ thuật an toàn lao động (thay thế nghị định số 06/CP).

 

Kiểm định thiết bị chống sét, kiểm tra thông mạch giữa kim thu sét và dây thoát sét, đo điện trở tiếp địa

 

- Quy chuẩn quốc gia QCVN7: 2012/BLĐTBXH ngày 30/03/2012 "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với thiết bị nâng"

 Quy chuẩn quốc gia QCVN01: 2008/BLĐTBXH quy định về An toàn lao động trong thiết kế, chế tạo, xuất nhập khẩu, mua bán, lắp đặt, sửa chữa, sử dụng các Nồi hơi và Bình chịu áp lực

 

Kiểm định kỹ thuật an toàn máy xây dựng, máy móc thi công: Búa đóng cọc, máy ép cọc, máy khoan cọc nhồi, máy xúc, máy đào ...

 

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với thang máy điện QCVN02: 2011/BLĐTBXH

- Quy chuẩn quốc gia QCVN3: 2011/BLĐTBXH ngày 29/07/2011 "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với máy hàn điện và công việc hàn điện

 

Kiểm tra, kiểm định mối hàn bằng các phương pháp: Siêu âm, chụp Xray, thẩm thấu, từ tính ...

 

Hãy mô tả công việc để VIETSAF gửi đến quý vị bản báo giá kiểm định an toàn thiết bị máy móc sớm và phù hợp nhất

Messenger kiemdinhantoan.net.vn 0985667668