Tin tức

Danh mục các thiết bị điện bắt buộc kiểm định

Danh mục các thiết bị điện, dụng cụ điện bắt buộc phải kiểm định an toàn kỹ thuật từ ngày 06/01/2017 do Bộ công thương quy định tại thông tư số 33/2017/TT-BCT ngày 27/10/2015 bao gồm:

 

Danh mục các thiết bị điện bắt buộc kiểm định sử dụng trong môi trường nguy hiểm về khí cháy nổ, bụi nổ với mọi cấp điện áp.

STT Tên các thiết bị điện và dụng cụ điện
1  * Máy biến áp phòng nổ
2   * Động cơ điện phòng nổ
3   * Thiết bị phân phối, đóng cắt phòng nổ
4   * Thiết bị điều khiển phòng nổ
5   * Máy phát điện phòng nổ
6   * Rơ le dòng rò
7   * Cáp điện phòng nổ
8   * Đèn chiếu sáng phòng nổ

 

Danh mục các thiết bị điện và dụng cụ điện phải kiểm định sử dụng ở môi trường không có nguy hiểm về khí cháy và bụi nổ, có cấp điện áp từ 1.000 v trở lên

STT Tên các thiết bị điện và dụng cụ điện
1  * Chống sét van
2  * Máy biến áp
3  * Máy cắt
4  * Cáp điện
5  * Cầu dao cách ly, cầu dao tiếp địa
   

 

Danh mục dụng cụ điện cần kiểm định

STT Tên các thiết bị điện và dụng cụ điện
1   * Sào cách điện

 

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

  * Quy định về kiểm định thiết thiết bị điện

  * Quy trình kiểm kiểm định thiết bị điện

Messenger kiemdinhantoan.net.vn 0985667668